Ons Erfdeel


Beste lezers,

 

In deze snel digitaliserende wereld staat ook de Vlaams-Nederlandse culturele instelling
Ons Erfdeel vzw voor de vraag: hoe omgaan met de verhouding tussen print en online?

Uitgevers wereldwijd kiezen meer en meer voor een hybride model van papier én digitaal.
Wij geloven ook voor het culturele tijdschrift Ons Erfdeel in een toekomst die beide aanbiedt.

Het blad zal de komende jaren blijven doen waar het goed in is: diepgaande artikelen publiceren over de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland.

Tegelijk willen we online nog sterker aanwezig zijn met de kwaliteit die u van ons gewoon bent.

Daarom werkt Ons Erfdeel vzw aan een nieuw webplatform, www.thelowcountries.eu, dat vanaf voorjaar 2019 informatie, reflectie en opiniëring zal brengen over de Lage Landen in het Engels, het Frans én het Nederlands.

Omdat de afstemming tussen print en digitaal voortdurend evolueert, willen wij daarover graag uw mening horen. Wat wilt u op dit nieuwe webplatform lezen?

We zouden het zeer op prijs stellen indien u onze vragenlijst wilt invullen.

De redactie dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking.

(Klik rechts onderaan op 'volgende' om de enquête te starten)